شرکت پخش خیار گلخانه ای تازه

افزایش تقاضا برای صیفی جاتی همچون خیار موجب شده است تا آن را در شرایط کنترل شده گلخانه نیز کشت نمایند. خیار گلخانه ای از نظر مشتری پسندی، رتبه بالایی دارد. معمو

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید